•  Friend Request
 •  Send to Friend
 •  Send Message
 •  Send E-Card
 •  Invite to Group
 •  Add to Favorites

Igor Bodnar


Wedding Guest
Knoxville, TN

Twój ?lub coraz to bli?ej, a ty ci?gle nie wiesz, jak zaaran?owa? atrakcyjny wieczór panie?ski? Je?eli tak, to na pewno powiniene? wiedzie?, ?e tego typu imprezy s? organizowane z coraz wi?kszym rozmachem. Przede wszystkim sama organizacja wieczoru panie?skiego nie jest taka prosta, jak nam si? mo?e wydawa? na pierwszy rzut oka, wskutek tego dobrze jest w tym celu poprosi? o pomoc, na przyk?ad najbli?sz? kole?ank? lub te? siostr?. Z pewno?ci?coraz znacznie wi?cej przysz?ych panien m?odych decyduje si? na organizacj? w?asnego wieczoru panie?skiego w klubie w okre?lonej konwencji, na przyk?ad http://www.armyoflovers.pl.

My Wed Friends

Engaged Couples
Family/Friends
Wedding Vendors
  All
1 to 1 of 1

Wall

You must login or register to see my wall.
__boonex_footers__
 

Bachelor Party | Bachelorette Party | Beauty Salons | Bridal Accessories | Bridal Alterations | Bridal Boutiques | Bridal Gowns Preservation | Bridal Stores | Destination Weddings | Engagement Ring | Honeymoon | Jewelry Appraisal | Lingerie | Party Rentals | Rehearsal Dinner | Wedding Accessories | Wedding Bakers | Wedding Balloonists | Wedding Balloons | Wedding Bands | Wedding Boutiques | Wedding Cakes | Wedding Caterers | Wedding Consultants | Wedding Decorations | Wedding DJs | Wedding Dresses | Wedding Favors | Wedding Florists | Wedding Flowers | Wedding Gifts | Wedding Gift Registry | Wedding Gowns | Wedding Invitations | Wedding Limousines | Wedding Music | Wedding Photographers | Wedding Photography | Wedding Planners | Wedding Planning | Wedding Rings | Wedding Services | Wedding Stores | Wedding Tuxedos | Wedding Videographers | Wedding Videography 

Press Release |  Terms |  Feedback

© Copyright 2009 by Wedding Solutions Publishing Inc.